Workshops

De kunst van het vragenstellen

Ontdek hoe leuk les geven kan zijn. Maak een les interactief door enthousiast in gesprek te gaan. Door vragen stellen worden kinderen enthousiast, leren ze kritisch nadenken en wordt de betrokkenheid vergroot.

In de workshop wordt duidelijk welke basishouding van leerkrachten nodig is om vragen te stellen en vragen stellen te stimuleren? Daarnaast behandelen we de theorie over vragen stellen: welke soort vragen zijn er, wanneer gebruik je deze en wat is de rol van vragen stellen?

Beelddenkers in het onderwijs

Hoe houden we rekening met beelddenkers in het onderwijs? Hoe halen we uit deze kinderen wat er in zit?

In deze workshop leert de leerkracht beelddenkers herkennen en de leerstof op passende wijze aan beelddenkers aan te bieden. Daarnaast komen lesideeën en leermiddelen aan de orde waarmee leerkrachten zelf lessen voor beelddenkers kunnen maken.

Way of Learning organiseert diverse workshops voor leerkrachten in het basisonderwijs. Deze praktisch gerichte workshops bieden handvatten aan leerkrachten welke zij direct in hun lesgeven kunnen toepassen.