Presentaties


Beelddenken en beelddenkers

Beelddenkers denken in beelden en niet in taal. Bij  beelddenkers zie je vaak een leerachterstand, een motivatie probleem of  een informatieverwerkingsprobleem. Dit  ontstaat  doordat de leerstof op school talig en auditief wordt aangeboden.  Dit kan leiden tot frustratie, faalangst en onderpresteren.

In deze presentatie van 1,5 uur wordt uitgelegd hoe met beelddenkers om te gaan en worden tips gegeven zodat leren weer leuk wordt.

Vragen en vragen stellen

In deze presentatie van 1,5 uur wordt duidelijk welke soort vragen er zijn, wanneer deze soort vragen worden gebruikt en wat de rol van vragen stellen is. 

Daarnaast wordt ingegaan op de juiste houding bij het vragen stellen. Tijdens een interactieve oefening wordt ontdekt hoe leuk vragen stellen kan zijn.

Way of Learning geeft presentatie aan ouders van kinderen en iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van kinderen. Deze presentaties geven informatie over verschillende onderwerpen en actuele thema’s in het onderwijs.